18.10.2023.

Unapređenje sistema rada

Danas je u JP „Gold gondola Zlatibor“ počela petodnevna obuka za zaposlene u tehničkom sektoru koju realizuje stručni tim iz franscuske kompanije Poma. Viši nivo obuke obuhvata usavršavanje veština koje se odnose na podešavanje žičare i sistema, kao i poznavanje alata, metoda i najboljih načina za pokretanje žičare u pogon. Dopunsko usavršavanje zaposlenih u tehničkom sektoru doprineće kvalitetnijem radu i funkcionisanju sistema kako bi se što bolje pripremili za predstojeću zimsku sezonu.

„Teorijskim delom obuke predstavljene su karakteristike žičare i njeno podešavanje, tehnološke mogućnosti, održavanje, kontrola, kopononente sistema i bezbednost terminala. Na praktičnom nivou zaposleni će unaprediti veštine u radu sa mehanizmom na stanicama: kontrola merača, podešavanje kvačila, kotrljajuće šine položaj užeta i ostalo“, rekao je pomoćnik tehničke službe kompanije Poma, Dominik Rama.

Na obuci će biti takođe biti reči o podešavanju valjka na liniji, baterijama, krajnjim snopovima, hvataljkama, košuljicama i valjkastim ležajevima. Na taj način kroz rad će se steći bolji pregled uvijanja snopova u stanicama, podešavanje povratnog snopa i podešavanje kompresije potpore baterija. 

Želite li da budete u toku ?