Marketing

1 CENOVNIK USLUGA REKLAMIRANJA NA LED BILBORDU


Date cene su iskazane bez PDV-a a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora.

2 CENOVNIK USLUGA REKLAMIRANJA NA OGRADAMA NA STANICAMA GONDOLE


Cena zakupa reklamnog prostora na ogradama na stanicama gondole je 10 evra za reklamu na jednom metru ograde. Neophodno je zakupiti minimum 5 metara ograde u najkraćem trajanju od 3 meseca. Date cene su iskazane bez PDV-a a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora.

3 REKLAMIRANJE NA BILETARNICI GOLD GONDOLE


Cena mesečnog zakupa je 100 evra bez PDV-a, minimum zakupa je 3 meseca. Date cene su iskazane bez PDV-a i obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora.

4 BRENDIRANJE KARTE GOLD GONDOLE


Cena brendiranja je 25 dinara bez PDV-a. Minimum karata koje se brendiraju je 10.000 komada.