COVID-19

заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 33/2022), Наредбе о престанку важења наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 33/2022) и члана 31. став 1. тачка 16) Статута Јавног предузећа „Gold gondola Zlatibor“ број 008 од 27.01.2017. године, директорка Јавног предузећа „Gold gondola Zlatibor“ доноси

ПРОЦЕДУРУ

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ПРОЦЕДУРЕ О НАЧИНУ ПРУЖАЊА УСЛУГА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „Gold gondola Zlatibor“ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Тачка 1.

Ставља се ван снаге Процедура о начину пружања услуга корисницима услуга Јавног предузећа „Gold gondola Zlatibor“ за време трајања епидемиолошких мера у Републици Србији број 841 од 31.12.2020. године

 

Тачка 2.

 

Инфо центри и знакови – обележја са упутствима о мерама за сузбијање епидемије болести COVID 19 остају постављени на продајним местима и станицама гондоле и другим затвореним просторијама све до коначног укидања мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 изазване висрисом SARS-CoV-2.

До наведеног рока на станицама гондоле као и свим затвореним објектима биће доступна средства за дезинфекцију, а кабине гондоле биће у току дана дезинфиковане раствором који уклања 99,9% познатих вируса и бактерија на третираним површинама чији састојци не остављају никакве последице, 100% су биоразградиви, нетоксични, РH неутрални и не остављају последице на телу и кожи.

У кабинама гондоле и у свим затвореним деловима објекта гондоле и продајним местима биће доступна средства за дезинфекцију руку.  

 

  Тачка 3.

 

Ова Процедура ступа на снагу даном објављивања на огласним таблама ЈП „Gold gondola Zlatibor“ и званичном сајту предузећа као и на продајном месту.

                                                                                                         

 

ДИРЕКТОРКА

                                                                                                         Бојана Божанић

 

 

 

Процедура је објављена на огласној табли предузећа дана 21.03.2022. године