10.01.2021.

Covid procedura

JP „Gold gondola Zlatibor“ obaveštava sve putnike da će, zbog aktuelne epidemiološke situacije, od početka rada sprovoditi sve propisane mere donete od strane nadležnih organa.

Svi korisnici usluga gondole moraju obavezno koristiti zaštitne maske/bandane na svom licu prilikom pristupanja, silaska i korišćenja gondole za prevoz.

Putnici su dužni da se pridržavaju mera fizičke distance od minimum 1,5 metra kako u redu za čekanje na ukrcavanje u kabinu gondole, tako i u redu za kupovinu karata. Iste mere važe za početnu, međustanicu i krajnju stanicu. Neophodno je voditi računa da se izbegava bilo kakav nepotreban bliski kontakt sa drugim ljudima.

Takođe, kabine koje su predviđene za prevoz 10 lica, tokom rajanja epidemioloških mera prevoziće maksimalno 4 lica.

U kabinama gondole i u svim zatvorenim delovima objekta gondole, kao i prodajnim mestima, biće dostupna sredstva za dezinfekciju ruku. Sve kabine gondole biće u toku svakog dana minimalno dva puta dezinfikovane rastvorom koji uklanja 99,9% poznatih bakterija i virusa na tretiranim površinama, 100% su biorazgradivi, netoksični i PH neutralni i ne ostavljaju nikakave posledice na telu i koži.

Izvršni radnici gondole će u toku celog radnog vremena kontrolisati pridržavanje mera i upozoravati kosnike koji krše pravila. Svi korisnici koji ne budu poštovali epidemiološke mere, biće udaljeni iz reda i neće moći da se ukrcaju na instalaciju gondole.

Da li uvek želite da budete u toku?